Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çöp İthalatına Yanıt Verdi

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Çöp İthalatı için soru önergesi vermişti. Bakan Murat Kurum soruları yanıtladı.

 

Nihat Yeşil yapılan açıklamayı şöyle dile getirdi; "Öncelikle Sayın Bakan ülkemizde bir yıl içerisinde tüketilen plastik atık miktarının ne kadar olduğu hususunda, 'bakanlığımızda belirtilen hususa ilişkin istatistiki bir veri bulunmamaktadır.' demiştir. Akabinde ise ülkemizde geri dönüşüm üzerinde çalışma yapan 1200 adet lisanslı tesis bulunduğunu belirtmiştir. Bu tesislerin hammadde niteliğindeki çöp ihtiyaçlarının büyük bir bölümünün yurt içinde toplanan atıklardan sağlandığını eklemiştir.

 

Sayın Bakan; 2017 yılı içerisinde 264 bin ton civarındaki plastik atığın yurtiçinden temin edildiğini, 277 bin ton civarındaki plastik atığın ise ithal edildiğini, 2018 yılına ait atık ithalatı verilerinin ise henüz yayımlanmamış olduğunu belirtmiştir.

 

Sayın Bakan; 2019 yılında gerçekleşecek plastik ithalatının da yine SEKTÖREL VE GLOBAL EKONOMİK KONJONKTÜRE UYGUN OLARAK artış göstereceğini BEKLEMEKTEDİR.

 

Tehlikesiz atıkların yalnızca lisanslı geri kazanım tesisleri tarafından geri kazanım amaçlı getirilmekte olduğu, geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ile bertaraf amaçlı atık ithalatının yasak olduğu yine sayın bakan tarafından belirtilmiş; ithal edilen kontrole tabi tehlikesiz atıklarının tamamının geri kazanım amaçlı ithal edildiği iddia edilmiştir. İddia edilmiştir dememdeki kasıt şudur: İthal edilen atıkların tamamının geri dönüştürüldüğü ve hiçbir şekilde bertaraf amaçlı ülkemizde saklanmadığı hususunda bir beyanda bulunulmamıştır. Geri dönüşüm amaçlı ithal edilen plastik atıkların ne kadarının geri kazanım amaçlı olduğu, ne kadarının depolandığı hususunda da herhangi bir bilgi verilmemiştir.

 

Plastik atık yönetimi, esas itibariyle bir geri dönüşüm mekanizması olarak yürütülmektedir. Buradaki esas amaç ve çevre mevzuatının kapsamı; çevresel faktörlerin dikkate alınarak çevreye daha az zarar veren süreçlerin, sürdürülebilir büyümenin amaçlanması ve yürütülmesidir. Sayın bakanın beyanlarından da anlaşılabileceği üzere; ülkemizin yurtdışından plastik atık yani çöp ithal etmesi; sektörel ve global ekonomik konjonktüre uygunluk olarak tanımlanmıştır. Yani plastik atık ithalatı üzerinden çöp ithal etmemizin yegane sebebi, bu sektörden kazanç elde edilmesi olarak tanımlanmıştır. Dünyada en fazla çöp ithal eden ülkelerden birisi olarak, bu sektörde neden birinciliğe doğru gittiğimizi de sayın bakana sormak zarureti hasıl olmuştur; Madem plastik atıkların geri dönüşümü oldukça karlı bir sektördür, o halde neden gelişmiş ülkeler çöplerini bize ithal etme yarışına girmiştir? Çevresel etki açısından plastik atıklarla mücadele etmek için “sıfır atık yılı” kapsamında bir dizi dönüşüme girdiğimiz bu yıl içerisinde, plastik atıkların doğaya ve çevreye olan zararlı etkilerini gözardı ederek yalnızca ekonomik gerekçelerle çöp ithalatının kapsamının genişletilmesinin çevreyi korumakla bağdaşır yanı var mıdır?

Serkan Geçici

Serkan Geçici 28.02.1995 yılında Amasya'da doğmuş 18 yaşından beri medya sektörü içinde var olan birisidir, Radyo Eylem, Geçici FM'de şiir ve talk show Programları yapmıştır, Gazeteci olarak Eylem Haber'de şuan faaliyetlerini sürdürmektedir aynı zamanda kendisi bir şairdir, kitabı bulunmamakta olup sosyal medyada aşk ve hayat hakkında sözler paylaşarak yüksek takipçilere sahip bir kişidir. Eylem Haber ortaklarındandır ve sitede ki haberleri yazanlar arasında olan birisidir.E-mail: serkan-1-gecici@hotmail.comFacebook: https://www.facebook.com/serkan.gecici.3

İlgili Makaleler

Kapalı