CHP Ankara Milletvekili Murat Emirden ODTÜ Açıklaması

ODTÜ'de Kredi Yurtlar Kurulması kararı alınması üzerine birçok ağacın kesilmesi öğrenciler tarafından birçok kez protesto edildi ve edilmekte bunun üzerine CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ODTÜ'ye gitti incelemelerde bulundu, Murat Emir "ODTÜ’de dün yaşadığımız olaylar, yetkililerin sırasında kanunları rahatlıkla ayakları altına alabildiklerini ve “Atı alan Üsküdar’ı geçer” anlayışının hâkim kılınmaya çalışıldığını göstermiştir. ODTÜ yönetimi yüzlerce ağacın bulunduğu alanda ruhsatsız bir inşaat başlatmış ve bu alanda bulunan ağaçların büyük bir bölümü öğrencilerin her türlü protestosuna karşın saatler içerisinde kesilmiştir. Söz konusu alan kadastral parsel konumunda olup, parselasyon, kat izni ve inşaat ruhsatı bulunmamaktadır. Rektör Verşan Kök ve diğer yetkililer, ağaçlar fiilen kesildikten sonra hayal ettikleri kaçak yapıyı yapabileceklerini umarak bir oldubitti yapma gayretine girmişleridir. Şu haliyle orada yapılan tüm ağaç kesme ve inşaat işlemleri hukuksuzdur. Oysa Türkiye hukuk devleti olmak zorundadır ve burada işlenen suçların sorumlularının yargılanması doğaya, gençliğimize ve geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur.

 

İzinsiz ağaç kesme fiili, kanunlarımızda suç sayılmıştır ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 91. maddesi uyarınca izinsiz ağaç kesenler 3 aydan 5 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Şu halde, başta Rektör Verşan Kök olmak üzere bu suçu işleyen bütün yetkililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal soruşturma açmasını talep ediyoruz.

 

Söz konusu hukuksuz emri uygulayan görevliler de, konusu suç teşkil eden bir emri uygulamış olmaktan dolayı TCK 24. madde kapsamında suç işlemişlerdir ve haklarında soruşturma başlatılması gerekmektedir." dedi ve konu hakkında meclisde araştırma komisyonu önergesi verileceğini de belirtti.

İlgili Makaleler

Kapalı