İstanbul Milletvekili Oya Ersoy Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e “Kadına Şiddet Neden Uzlaşmaya Alınıyor” Dedi

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sordu;

Kadına yönelik şiddet içeren tüm suçlar İstanbul Sözleşmesine aykırı olmasına rağmen neden “Uzlaşma” kapsamına alınmak isteniyor? Ersoy, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01.07.2019 tarihli yazısında kadına yönelik şiddet içeren CMK 253/1-b-1 maddesi atıfı ile TCK 86/3-a maddesi kapsamındaki suçlar (eşe karşı fiziksel şiddet içeren suçlar) dışındaki tüm kadına yönelik şiddet içeren suçlarda İstanbul Sözleşmesine aykırı olarak uzlaşma yapıldığının kabul edildiğini belirterek bu yasadışı uygulamanın sözleşmenin ihlali olduğunu belirtti.

 

Hatta Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün cevap yazısında 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanununda suç mağduru olan kadınlar yönünden de uzlaştırma yapılabileceğini belirtildiği söyleyen ERSOY, uzlaştırılmak istenen kadınların can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddet uyguladığı için hakkında tedbir kararı verilen erkek bu tedbir kararını ihlal ettikten sonra; bu yeni durum şiddet olayı sebebiyle nasıl olur da savcılık tarafları uzlaştırmaya çalışır diyen ERSOY, İstanbul Sözleşmesinin “ama”sız “fakat”sız uygulanması gerektiğini söyledi.

 

Son günlerde kadın hakları alanındaki sistematik saldırı ile nafaka hakkının gasp edilmeye çalışıldığı, 6284 Sayılı Yasanın tartışmaya açıldığı ve İstanbul Sözleşmesine aykırı uygulamalarla kadınların yaşam haklarının tehlikeye atıldığının altını çizen Ersoy, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e cevaplaması talebiyle şu soruları yöneltti;

1-) Ceza hukuku sistemimizde taraflara uzlaşma teklifi etmek zorunlu mudur?

2-) İstanbul Sözleşmesinin 48/1 maddesine aykırı olarak kadına yönelik şiddet suçlarında zorunlu uzlaşma yapılmakta mıdır?

3-) Şiddet gören kadına hukukçu olmayan kolluk görevlisi ve adliye personeli uzlaştırmacılar tarafından “uzlaşmazsan hakkında dava açılır” şeklinde zorla uzlaştırma yapıldığı doğru mudur?

4-) Kadına karşı işlenen hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları İstanbul Sözleşmesine göre psikolojik şiddet değil midir?

5-) 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanununun ihlali sonrasında yeniden mağdur olan kadınla koruma kararını ihlal eden erkeğin uzlaştırılmaya çalışılması esnasında kadının can güvenliği nasıl korunmaktadır?

6-) Kadına yönelik şiddet suçlarında uzlaştırma sonrası tekrarlanan suçlara ilişkin istatistikler var mıdır?

Serkan Geçici

Serkan Geçici 28.02.1995 yılında Amasya'da doğmuş 18 yaşından beri medya sektörü içinde var olan birisidir, Radyo Eylem, Geçici FM'de şiir ve talk show Programları yapmıştır, Gazeteci olarak Eylem Haber'de şuan faaliyetlerini sürdürmektedir aynı zamanda kendisi bir şairdir, kitabı bulunmamakta olup sosyal medyada aşk ve hayat hakkında sözler paylaşarak yüksek takipçilere sahip bir kişidir. Eylem Haber ortaklarındandır ve sitede ki haberleri yazanlar arasında olan birisidir.E-mail: serkan-1-gecici@hotmail.comFacebook: https://www.facebook.com/serkan.gecici.3

İlgili Makaleler

Kapalı